White Iris - Extra Fine .008" (8 oz)

  • Sale
  • $ 14.99


Sizes: Regular (.040") - 16 oz Jar Fine (.015") - 16 oz Jar Extra-Fine (.008") - 8 oz Jar